Linogriezuma instrumentu komplekti

linogriezuma instrumentu komplektslinogriezuma instrumentu komplekts

Linogriezuma instrumentu komplekti ar asmeņu turētāju no plastmasas, gredzens asmeņa

nostiprināšanai, pieci asmeņu veidi.

linogriezuma instrumentu komplektslinogriezuma instrumentu komplekts