Mana Master Klass video konkurs! (LV/ENG/RUS)

Sveiki!

LV (ENG un RUS zemāk)

NEVSKAYA PALITRA veido starptautisku video konkursu «MY MASTER CLASS!» («MANA MEISTARKLASE!»)

!Konkurss sākas 2019.gada 1.maijā un beidzas 2019.gada 1.jūnijā!

Laimesti (katrā nominācijā):
1. vieta — 140 EUR
2. vieta — 70 EUR

Kopumā būs 10 uzvarētāji

Kopā 5 nominācijas:
- Labākais videoklips ar eļļas krāsām “Master Class”
- Labākais videoklips ar akrila krāsām “Master Class”
- Labākais videoklips ar tempera krāsām “Master Class”
- Labākais videoklips ar guaša krāsām “Master Class”
- Labākais videoklips svešvalodā
(2 uzvarētāji katrā nominācijā)

Kas jādara, lai piedalītos konkursā?
- Jāizveido video vai video pamācība ar Master Class zīmola krāsu (eļļas, akrila, tempera, guaša krāsas) radošajām metodēm. Video jāietilpst Nevskaya Palitra ražotajiem produktiem, Master Class zīmols vai tā logotipi jebkāda veida formā. Videoklipam jābūt informatīvam un ar māksliniecisku vērtību. Video ilgums — no 1 līdz 3 minūtēm. Tiek pieņemti gan video, gan animācijas darbi.

- Jāpublicē izveidotais videoklips savā sociālā tīkla kontā: vk.comfacebook.cominstagram.comyoutube.com. Komentārā par videoklipu ir jāietver atsauces tagi : #nevskayapalitra #MyMasterClassContest2019

- Sūtīt saiti ar savu ievietoto video, tā aprakstu, pašu video + savu kontaktinformāciju uz doronin@artpaints.ru ar kopiju: petunina@artpaints.ru un klenina@artpaints.ru. Vēstules nosaukums : The contest “My Master Class!”

Uzvarētāju noteikšanas kārtība:

- 2019. gada 3. jūnijā labākie 25 videoklipi (5 katrā nominācijā) tiks atlasīti un publicēti Facebook, VK un Instagram vietnēs Nevskaya Palitra atklātajai balsošanai.

- Saskaņā ar balsošanas rezultātiem 2019. gada 20. jūnijā uzvarētāji tiks paziņoti — 10 videoklipi, kas ieguva vislielāko balsu skaitu oficiālajās sociālajās tīmekļa vietnēs: Facebook, Instagram un VK.

Konkursa noteikumi un noteikumi: http://www.nevskayapalitra.ru/eng/news/prewiev/399

——

ENG

NEVSKAYA PALITRA announces an international video contest “My Master Class!”

!The competition starts on May, 1st and runs until June, 1st, 2019.!

The prize fund – art kits for the creation of the Master Class brand in the amounts of:

1st place — 140 EUR
2nd place- 70 EUR

In each of the nominations, we will choose 2 winners (1st place and 2nd place). We will have 10 winners in general. High chance to win!

-The best video clip with oil paints “Master Class”; usage
-The best video clip with the use of acrylic paints “Master Class”
-The best video clip with tempera paints “Master Class”; usage
-The best video clip with gouache paints “Master Class”; usage
-The best video clip in a foreign language. The following videos are allowed for the competition: English, German, French, Spanish, Italian.

To participate in the competition you need:

- To make a video review or video tutorial on the subject of creative methods of the artistic products of the Master Class brand usage (Oil paints, Acrylic paints, Tempera paints, Gouache paints). The frame / text for the video must contain products produced by the Nevskaya Palitra – the Master Class brand or it’s logos in any form.
Logos can be provided to contest participants upon request. Video clip should have artistic value, be informative. Video duration – from 1 up to 3 minutes. Both video and animation works are accepted.

- Post a video clip you’ve created In your social network account: vk.comfacebook.cominstagram.comyoutube.com. Text / commentary on the video, must contain hashtags #nevskayapalitra #MyMasterClassContest2019

- Send a link to your post, a paragraph with it’s description, the video itself + your contact information at doronin@artpaints.ru with a copy at petunina@artpaints.ru and klenina@artpaints.ru, the subject of the letter: the contest “My Master Class!”

The prize fund and the procedure for determining the winners:

-On June, 3rd, 2019, the best 25 video clips (5 in each nomination) will be selected and published on the Facebook, VK and Instagram pages of the Nevskaya Palitra for open voting.

- According to the results of the voting on June 20, 2019 the winners will be announced – 10 videos that scored the highest number of votes on the official social pages of the Nevskaya Palitra official social networks: Facebook, Instagram and VK.
.
Contest Rules and Regulations: http://www.nevskayapalitra.ru/eng/news/prewiev/399

—-
RUS

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА объявляет международный конкурс видеороликов «Мой Мастер-Класс!»

!Конкурс стартует 01 мая и продлится до 01 июня 2019 года.!

Призовой фонд – наборы для творчества марки «Мастер-Класс» на суммы:

1 место – 10 000 рублей
2 место – 5 000 рублей

Авторы 10 лучших роликов получают призы по 5 номинациям, в каждой из номинаций выбирается по 2 призера (1 место и 2 место):

- Лучший ролик с использованием масляных красок «Мастер-Класс»
- Лучший ролик с использованием акриловых красок «Мастер-Класс»
- Лучший ролик с использованием темперных красок «Мастер-Класс»
- Лучший ролик с использованием гуашевых красок «Мастер-Класс»
- Лучший ролик на иностранном языке. К конкурсу допускаются ролики на следующих языках: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.

Для участия в конкурсе необходимо:

- Снять видео обзор или туториал на тему творческих методов использования продукции бренда «Мастер-Класс» (Масляные краски, Акриловые краски, Темперные краски, Гуашевые краски). В кадре/тексте ролика обязательно должны присутствовать продукты производства Невской Палитры марки Мастер-Класс или же их логотипы в любом виде. Логотипы могут быть предоставлены участникам конкурса по запросу. Видео должно представлять художественную ценность, быть информативным, длительность – от 1 до 3-х минут. Принимаются как видео, так и анимационные работы.

- В своем аккаунте в одной из социальных сетей vk.comfacebook.cominstagram.comyoutube.com выложить пост с этим видео. Текст/комментарий к видео, обязательно должен содержать хэштэги #невскаяпалитра #nevskayapalitra #МойМастерКлассКонкурс2019#MyMasterClassContest2019

- Прислать ссылку на ваш пост, абзац с описанием, само видео + ваши контактные данные на doronin@artpaints.ru c копией на petunina@artpaints.ru klenina@artpaints.ru, тема письма: конкурс «Мой Мастер Класс!»

Призовой фонд и порядок определения победителей:

- 3 июня 2019 года будут отобраны лучшие 25 роликов (по 5-ти в каждой номинации), которые будут опубликованы на страницах Facebook, VK и Instagram Невской Палитры для открытого голосования.

- По итогам открытого голосования 20.06.2019 до 16.00 будут объявлены призеры – 10 видео, набравшие наибольшее количество голосов на официальных социальных страницах Невской Палитры Facebook, Instagram и VK.
.
Подробные правила конкурса и условия участия:http://www.nevskayapalitra.ru/news/prewiev/400

58667547_2428972283814905_2159719159422779392_n 58619759_2428972267148240_1417239345395400704_n